Mohd Tarmizi b Othman

Ketua Penguatkuasa Veterinar Negeri [KPVN]/Pegawai Penguatkuasa

Bahagian
Penguatkuasa Veterinar Negeri Kedah

No. Tel

E-mel