Rosmandi b Mohd Nor

Pengurus

Bahagian
Kompleks Abatoir Ipoh

No. Tel

E-mel