Mohd Nasri b Chik

Pengurus

Bahagian
Kompleks Abatoir Kota Bharu

No. Tel

E-mel