Salleh b Sheikh Ibrahim

Pegawai Penyelidik

Bahagian
Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar

No. Tel

E-mel